html5 templates

Partijprogramma

Groen Westerlo gaat voor beleidsdeelname

Groen Westerlo heeft haar kopstukken voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt. Lijsttrekker Marc Gouwkens staat bovenaan een lijst met heel wat ervaren namen die resoluut voor beleidsdeelname gaan.

Lijsttrekker is Marc Gouwkens, 47 jaar, uit Zoerle-Parwijs. Marc is al 17 jaar actief bij Groen in de Westelse politiek en neemt nu voor de eerste keer de trekkersrol op zich. Marc wil werk maken van een goed en eerlijk bestuur, met een duidelijke lange termijn visie. “Westerlo heeft dringend nood aan openbaarheid van bestuur.”, aldus Marc. ”Groen wil breken met de oude politieke stijl van achterkamerpolitiek waar alles eerst wordt beslist en de burger braaf ja mag knikken wanneer de plannen worden voorgesteld.”

Op nummer 2 staat Lud De Coster, 54 jaar, uit Westerlo-centrum. Lud is al jaren gekend als voorzitter van Groen Westerlo. Lud wil er voor zorgen dat onze gemeente echt werk maakt van het verbeteren van ons leefmilieu, van meer groene ruimte en minder zwerfvuil, van lokale energieproductie en -besparing. “Ik lig wakker van de klimaatverandering en ben hier op verschillende vlakken mee bezig.” In 2016 behaalde ze het postgraduaat Energy Efficiency services aan de PXL hogeschool in Hasselt. En onlangs won ze met de wedstrijd "overal zonnepanelen" van de Vlaamse overheid een gratis haalbaarheidsstudie voor zonnepanelen op het woonzorgcentrum Parel der Kempen.

Op 3 vinden we Marc Van den Bruel, 59 jaar, uit Zoerle-Parwijs. Marc is een oud-strijder bij Groen, en heeft al enkele jaren in de gemeenteraad gezeteld. Als hoofd van de technische dienst bij de gemeente Herselt kent Marc heel goed de werking van een gemeente. “Eén van mijn specialiteiten is zeker mobiliteit, waarvoor ik in mijn job nu reeds de mobiliteitsdossiers in onze streek opvolg.” Ook ruimtelijke ordening kent voor Marc nog weinig geheimen.

Nummer 4 op de lijst is nieuwkomer Debbie Van Laere, 32 jaar, uit Oevel, jonge moeder van 2 kinderen. “Ik wil mee bouwen aan een gemeente op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is. Een gemeente ook waarin iedereen mee kan en waar iedereen zich thuis voelt.” Als deskundige in onderwijsbeleid bij de stad Geel kent Debbie ook al heel wat van het reilen en zeilen binnen het gemeentebedrijf.

Huidig gemeenteraadslid Rita Moons, 68 jaar, uit Oosterwijk, blijft er zeker nog voor gaan en is onze lijstduwer. “Jongere kandidaten verdienen de kans om hun ideeën in de toekomst te kunnen waarmaken, en een duwtje in de rug kan daarbij nog helpen.”, aldus Rita.

Deze ploeg wordt aangevuld met enkele nieuwe gezichten die de opvolging verzekeren.

# HET KAN ANDERS

Groen Westerlo trekt naar de verkiezingen met zijn klassieke thema’s: Leefbare gemeente, Mobiliteit en Leefmilieu. Spijtig genoeg zijn die vandaag nog actueler dan ooit.

De huidige meerderheid is er na dertig jaar nog steeds niet in geslaagd om de pijnpunten weg te werken : een betere inrichting van onze dorpskernen en de omgeving daarrond, een veilige en vlotte mobiliteit voor alle, en vooral de zwakke, weggebruikers, en meer zorg en aandacht voor ons leefmilieu, o.a. voor het zwerfvuilprobleem.

De voornaamste reden voor dit falend beleid is het gegeven dat men niet verder keek dan de volgende verkiezingen. Groen heeft steeds een langetermijnvisie voorgesteld om de problemen ten gronde aan te pakken. Ons programma bouwt verder op de groene voorstellen voor b.v. energiecoöperaties, duidelijke planning van de woonomgeving, leefbare dorpen, verkeersveiligheid, enz..

Stijl van besturen

Groen zal de mensen bij het beleid blijven betrekken. Als oppositiepartij hebben we steeds tussen de mensen gestaan en met hen naar oplossingen gezocht voor de problemen die ze bij ons aangekaart hebben. Groen is met deze ploeg en dit programma absoluut klaar voor deelname aan het beleid. 

GROEN de voorbij jaren

Hoe scoorde Groen de vorige jaren in de gemeenteraadsverkiezingen?

2012

%

2006

%

Kandidaten


 1. Marc Gouwkens

 2. Lud De Coster

 3. Marc Van den Bruel

 4. Debbie Van Laere

 5. Fernando Morales Guzman

 6. Anneke De Smedt

 7. Marc Naets

 8. Nele Willems

 9. Wouter Van Rie

 10. Lieve Lamberts

 11. Kris Van Noten

 12. An Aerts

 13. Jos Rens

 14. Rita Van Zeebroeck

 15. Nikolaas Van Camp

 16. Nina Bijnens

 17. Bart Caers

 18. Wendy Smets

 19. Inge Bastiaensen

 20. Peter Van de Velde

 21. Diane Ceulemans

 22. Denis De Smedt

 23. Diane Ceulemans

 24. Denis Smets

 25. Chris Adriaens

 26. Fons Lievens

 27. Rita Moons


Neemt voor Groen deel aan het westerlokiest debat:

Marc Gouwkens

Plaats

Meer over Groen Westerlo?

Kijk gerust op de pagina's van de partij.