website design templates

Partijprogramma

CD&V DENKT AAN UW KINDEREN, ONZE JEUGD

Onze missie:
Waken over voldoende kinderopvang 
Blijven investeren in scholen en digitaal onderwijs
Oplossing bieden voor fuif- en ontmoetingsruimten
Verder zetten jeugdwelzijnsoverleg 
Blijven steun verlenen aan jeugdverenigingen en jeugdhuis

IEDEREEN ZORGT VOOR ELKAAR

Onze missie:
Aanstellen van een vrijwilligerscoördinator en seniorenconsulent
Uitbreiden van een mantelzorgbeleid
Bouwen van aangepaste serviceflats o.a. voor koppels
Steun aan personen met een fysieke of verstandelijke beperking
Uitbreiden werking lokaal dienstencentrum naar alle dorpen
Aandacht blijven besteden aan vrede en solidariteit wereldwijd

EEN MILIEUBEWUSTE GEMEENTE

Onze missie:
Installeren van meer oplaadpalen voor auto’s en fietsen
Controle met o.m. camera’s op sluikstorten
Oplossing bieden voor zwerfvuil rond glasbollen
Opstellen en uitvoeren van een ‘bomen- en drevenplan’
Burgerparticipatie stimuleren in projecten voor groene energie
Streven naar uniforme afvaltarieven in de Kempen

WESTELS WOONBELEID

Onze missie:
Koesteren van dorpsgezichten
Versterken van de dorpskernen
Aanmoedigen van nieuwe woonvormen

EEN GOED WERKENDE GEMEENTE

Onze missie:
Behouden van lage gemeentebelastingen
Meer dienstverlening op maat
Herwaardering van de wijkagent
Uitrusten van begraafplaatsen met gepaste infrastructuur
In contact blijven met de burgers via buurtoverleg en infovergaderingen

VLOT EN VEILIG VERKEER

Onze missie:
Aanstellen van een mobiliteitscoördinator
Bovenlokale mobiliteitsstudie over vrachtvervoer
Schoolomgevingen zoveel mogelijk autoluw maken
Opstellen en uitwerken van een fietsbeleid
Creëren van zones voor kort en lang parkeren in de dorpen

EEN ACTIEVE GEMEENTE

Onze missie:
Uitbouw streekproductenwinkel
Blijven ondersteunen van verenigingen
Bouwen nieuwe glijbaan in het zwembad
Bewegwijzeren van loopparcours in alle dorpen
Organiseren van recreatieve initiatieven
Onderhouden en aantrekkelijk maken van sportinfrastructuur

UITGEBREID CULTUREEL AANBOD

Onze missie:
Uitbreidingen van Kunstencampus
Geschikt maken van De Zoerla voor meer kleinschalige projecten
Blijven ondersteunen van culturele verenigingen
Uitbreiden van culturele activiteiten naar de 7 deeldorpen

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

Onze missie:
Behouden van een gunstig investeringsklimaat voor bedrijven en zelfstandigen
Versterken van kleinhandel in de dorpskernen
Kansen geven aan bedrijven, landbouwers en zelfstandigen
Aandacht blijven besteden aan arbeidstrajectbegeleiding voor personen met minder kansen

CD&V de voorbij jaren

Hoe scoorde CD&V de vorige jaren in de gemeenteraadsverkiezingen?

2012

%

2006

%

Kandidaten


 1. Guy Van Hirtum

 2. Laura Tops

 3. Filip Verrezen

 4. Willem Claes

 5. Kelly Verboven

 6. Evelien Belmans

 7. Kristof Welters

 8. Winny Van Calster

 9. Paul Helsen

 10. Wim Dams

 11. Marie Michiels

 12. Ruben Vermeulen

 13. Harri Verbraecken

 14. Tinne Wuyts

 15. Tai-Apin Clyde

 16. Isabelle Peeters

 17. Stefanie Janssens

 18. Lief Plettinx-Van Dingenen

 19. Ann Van Gelder

 20. Niels Van Houdt

 21. Marleen Nevelsteen

 22. Hans Van Lommel

 23. Susy Janssens

 24. Nancy Verhaegen

 25. Annelien Beheydt

 26. Lowie Thys

 27. Maurice Van Hemelen


Neemt voor CD&V deel aan het westerlokiest debat:

Guy Van Hirtum

Lijsttrekker
(Huidig burgemeester)

Meer over CD&V Westerlo?

Kijk gerust op de pagina's van de partij.